Piešķirti Strenču novada domes apbalvojumi

Atpakaļ

Strenču novada apbalvojumu izvērtēšanas komisija 2020. gada 2. novembrī izskatīja iesniegtos priekšlikumus Strenču novada domes apbalvojumiem.

Apbalvojums Strenču novada “Goda pilsonis” piešķirts

Jānim Pētersonam – Strenču novada domes priekšsēdētājam – par ieguldījumu Strenču novada attīstībā, izaugsmē un novada tēla popularizēšanā, novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanā.

Apbalvojums “Gada cilvēks 2020” piešķirts

Baibai Palejai, Strenču pamatskolas direktores vietniecei, sākumskolas skolotājai – par nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu un profesionalitāti skolēnu izglītošanā;

Lienei Krūmiņai, Strenču novada Kultūras centra vadītājai – par neizsīkstošu enerģiju un radošu iniciatīvu darbojoties Strenču novada kultūras dzīvē;

Violai Lācei, Strenču novada domes juristei – par godprātīgu darbu pašvaldībā, ieinteresētību un profesionalitāti sava amata pienākumu veikšanā;

Ievai Vītolai, tradicionālās kultūras pētniecei – par ieguldījumu Strenču novada kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā;

Madarai Ribozolai, Strenču novada domes tūrisma speciālistei, starptautisko projektu vadītājaipar veiksmīgu darbību vietējas un starptautiskas nozīmes projektu realizācijā;

Terēzai Vainblatai, Sedas “Latvijas aptieka” farmaceitei par nesavtīgu ieguldījumu un atsaucību, veicot tiešos darba pienākumus;

Velgai Eglītei, veikala “Top!” pārdevējaipar nesavtīgu ieguldījumu un atsaucību, veicot tiešos darba pienākumus.