Pasniegs apliecinājumus par nemateriālā kultūras mantojuma vērtības iekļaušanu nacionālajā sarakstā

Atpakaļ

2019. gada 29. martā jau otro reizi tiks pasniegti apliecinājumi par nemateriālā kultūras mantojuma vērtības iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Svinīgā ceremonijā Krapes Tautas namā apliecinājumus saņems 7 vērtību pieteicēji – Rucavas novada dome, Valkas novada dome, biedrība “Gaujas plostnieki”, biedrība “Līvõ kultūr sidām”, biedrība “Skaņumāja”, biedrība “Upītes jauniešu folkloras kopa” un kultūras centrs “Ritums”.

Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2018. gada nogalē tika apstiprinātas astoņas vērtības, jau tika informēts, ka viena no tām Gaujas plostnieku amata prasmes (pieteicējs biedrība “Gaujas plostnieki”). Gaujas plostnieku amata prasmes ir sezonālas, tās ietver zināšanas par plostu siešanu un plostu pludināšanu pa Gauju, izmantojot upes straumi un labi pazīstot tās plūduma raksturu pavasarī. Gaujas plostnieku amata prasmes mūsdienās, kopš Gauja vairs netiek izmantota kā ūdensceļš kokmateriālu pludināšanai, tiek saglabātas un uzturētas reizi gadā – ik pavasari, maija trešajā nedēļā, kad Gaujas krastā pirms Spicu tilta (starp Valku un Smilteni) tiek siets Gaujas plosts un pludināts pa upi līdz Strenčiem. Uz plosta siešanu pulcējas vairāki desmiti vīru, kuri liek lietā no vecajiem Gaujas plostniekiem pārmantotās plosta siešanas prasmes. Visas dienas garumā kopīgiem spēkiem no 6 m gariem priedes baļķiem top plosts ar 10 plenēm (daļām).

Krape kā ceremonijas norises vieta šajā gadā izvēlēta tādēļ, ka tur mīt biedrība “Skaņu māja”, kas Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam pieteikusi jau četras vērtības.

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu paredz izveidot 2016.gada nogalē pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Tas ir regulējums, ar kura palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un apstākļi. Šobrīd sarakstā iekļautas 14 vērtības.

http://www.lnkc.gov.lv