Pasākums skolotājiem “Zelta ābelei zelta āboli ir”

Atpakaļ

10.oktobrī plkst.18.30 Strenču novada Kultūras centrā

Skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums

”ZELTA ĀBELEI ZELTA ĀBOLI IR”

 Sveiksim pedagogus ”apaļo” darba gadu jubilejās:

Sarmīte Granta – 5 gadi

Guna Ziediņa – 15 gadi

Kristīna Allika – 15 gadi

Jana Beiša – 20 gadi

Edīte Gulbe – 20 gadi

Lāsma Vāvere – 20 gadi

Ginta Ūburga – 20 gadi

Laila Pāvuliņa – 25 gadi

Solvita Tēberga – 25 gadi

Jeļena Tēraudkalne – 25 gadi

Ingrīda Rasa – 35 gadi

Ineta Lezdiņa 35 gadi

 Māris Rozenfelds – jaunais pedagogs