Pārgājiens “Ceļo Biosfērā!”

Atpakaļ

Svētdien 26.08. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ceļotāju dienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori Rūtu Zepu bija iespēja ielūkoties Sedas tīrelī notiekošajos procesos pēc kūdras izstrādes. Pasākums notika Strenču novada pašvaldības projekta ar devīzi “Esi vesels Strenču novadā!”  ietvaros.

Foto – Vineta Zandere, Indra Lielkāja, Elīna Kuplā