Par vienreizēju pārtikas karšu izsniegšanu skolēniem

Atpakaļ

Strenču novada dome 23.09.2020. sēdē lēma “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Strenču novada izglītības iestādēs” un noteica Strenču novada izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu 50% apmērā no pašvaldības apstiprinātām viena audzēkņa ēdināšanas izmaksām dienā ar 01.10.2020. Strenču pamatskolā 5. – 9.klašu izglītojamiem t.i. 0.83 EUR dienā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un tā spēkā esošajiem grozījumiem mācības notiek attālināti 7.-9.klašu izglītojamiem un ar 07.12.2020. 5.-9.klašu izglītojamiem.

Ņemot vērā noteikto finansējumu, kas tika paredzēts ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Strenču novada izglītības iestādēs 5.-9.klašu izglītojamiem, domes priekšlikums finansējumu novirzīt vienreizēju pārtikas karšu izsniegšanai 10 EUR vērtībā Strenču pamatskolas 5.-9.klašu izglītojamiem, kuriem ēdināšanas maksa netiek nodrošināta no citiem finanšu avotiem (valsts, projektu u.c.).

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Strenču novada dome 22.12.2020. sēdē nolēma:

IZSNIEGT pārtikas kartes 10 EUR vērtībā Strenču pamatskolas 5.-9.klašu izglītojamiem, kuriem ēdināšanas maksa netiek nodrošināta no citiem finanšu avotiem. Noteikt, ka pārtikas kartes izmantojamas produktu iegādei SIA “Firma Madara 89” veikalā “top!” Strenčos.

Finansējumu pārtikas karšu iegādei piešķirt no Strenču novada domes 2020.gada pamatbudžeta līdzekļiem.