Par veselības aprūpi Strenčos

Atpakaļ

No 19. janvāra Strenču ambulance strādās

otrdienās no plkst. 8.00 – 16.00

Ģimenes ārste Inese Veršelo pieņems otrdienās no plkst. 8.00 – 13.00

ceturtdienās no plkst. 8.00 – 16.00

Ģimenes ārste Inese Veršelo pieņems ceturtdienās no plkst. 13.00 – 16.00

Par pierakstiem pie ārsta vai citiem jautājumiem zvanīt pa tālruni 28642065 Dzintra Stomere

Ārpus šiem darba laikiem zvanīt ārsta palīgam Valentīnai Sveikatei