Par Saeimas atsaukšanas ierosinājumu

Atpakaļ

Daru zināmu, ka šā gada 14. novembrī Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi biedrību “Varu Latvijas Tautai” un Centra partiju kā iniciatīvas grupas parakstu vākšanai, lai ierosinātu tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Ierosinājumam piešķirts iniciatīvas numurs 20191114-077.
Parakstu vākšana ilgs 12 mēnešus – no 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada 14. novembrim, un šajā laikā pašvaldībām jānodrošina parakstīšanās par ierosinājumu pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs, bāriņtiesās, kuras veic notariālas darbības, kā arī pie pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītājiem.
Parakstu vākšanas kārtība noteikta likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijā “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (pieejama www.cvk.lv sadaļā “Tiesību akti/Instrukcijas”). Vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībās jāizmanto Centrālās vēlēšanu komisijas Parakstu vākšanas lietojumprogramma (PVS).
Apliecinot parakstus pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs, bāriņtiesās, kuras veic notariālas darbības, kā arī pie pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītājiem, lūdzam informēt parakstītājus, ka viņiem savs paraksta apliecinājuma eksemplārs jānogādā iniciatīvas grupai.
Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētiem ierosinājumiem vēlētāji var arī elektroniski portālā Latvija.lv vai pie zvērinātiem notāriem. Plašāka informācija par parakstu vākšanu pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā sadaļā “Iniciatīvas/Vēlētāju iniciatīvas/Reģistrētās iniciatīvas”.
Ja pašvaldībā ir mainījušies parakstu apliecinātāji, par to jāinformē savas pašvaldības vēlēšanu komisija, kas parakstu vākšanas sistēmā deaktivizēs lietotāju vai izveidos jaunu. Lūdzot reģistrēt jaunu parakstu apliecinātāju, jānorāda arī parakstu apliecinātāja kontakttālrunis un e-pasta adrese, savukārt pārējās ziņas (darba vietu, darba laiku, maksu par paraksta apliecināšanu) PVS norāda pats paraksta apliecinātājs.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa

Eglājs 67814905
ritvars.eglajs@cvk.lv