Par pārtikas paku un pārtikas karšu piešķiršanu izglītojamo ēdināšanai attālinātā mācību procesa laikā

Atpakaļ

Strenču novada domes sēdē 17. februārī tika pieņemts lēmums piešķirt ēdiena pakas Strenču pamatskolas 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā, kamēr mācības notiek attālināti, par periodu no 25.01.2021. līdz mācību uzsākšanai klātienē. Kā arī apstiprināja ēdiena pakas izmaksas personai 1.60 EUR dienā, ko veido valsts budžeta dotācija 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanai 0.71 EUR dienā personai un pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

Savukārt 5.-9.klašu izglītojamiem, kuriem ēdināšanas maksa netiek nodrošināta no citiem finanšu avotiem, attālinātā mācību procesa norises laikā tiks izsniegtas pārtikas kartes :

  • 7.-9.klasēm par periodu no 04.01.2021. līdz 28.02.2021.   30 EUR apmērā;
  • 5.-6.klasēm par periodu no 11.01.2021. līdz 28.02.2021.   25 EUR apmērā.

Domes sēdē arī tika noteikts, ja attālinātais mācību process 5.-9.klasēm turpinās arī pēc 2021.gada februāra mēneša, domes izpilddirektors ar rīkojumu organizē pārtikas karšu piešķiršanu 5.-9.klašu izglītojamo ēdināšanai.

 Ēdiena paku sagatavošanu un pārtikas karšu saņemšanu no veikala “Top!” organizēs Strenču novada Sociālais dienests, bet skola organizēs ēdiena paku un pārtikas karšu izsniegšanu izglītojamo ģimenēm.

Attēlam ir ilustratīva nozīme