Par gaidāmo novadu reformu un aptaujas rezultātiem

Atpakaļ

Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu, proti, līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

VARAM rosina noteikt 35 pašvaldību modeli.

  1. maijā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, aicinājām novada iedzīvotājus vēlreiz izteikt viedokli, kur viņi vēlas pievienoties reģionālās reformas rezultātā. Tika piedāvāti trīs atbilžu varianti:
  • Valmieras reģiona novadu pašvaldības
  • Valmieras pilsētas pašvaldība
  • Valkas novada pašvaldība

Kopumā aptaujā piedalījās un viedokli izteica 694 novada iedzīvotāji. Aptaujas rezultāti redzami tabulā zemāk.

 

Varianti Nobalsojušo skaits %
Valmieras reģiona novadu pašvaldības 502 72,33
Valmieras pilsētas pašvaldība 138 19,88
Valkas pilsētas pašvaldība 45 6,48
Smiltene 9 1,30

 

Varam secināt, ka 92,21% nobalsojušo vēlas turpmāk skatīties Valmieras virzienā.

Plāņu pagasta iedzīvotāji izteikuši arī vēlmi pievienoties Smiltenei.