Par ceļazīmju izvietošanu

Atpakaļ

Saskaņā ar Strenču novada domes lēmumu “Par ceļazīmju izvietošanas saskaņošanu” 2014. gadā Strenču pilsētā tika uzstādītas 16 ceļa zīmes. Izvērtējot uzstādīto ceļazīmju atbilstību secināms, ka zīmes “Dzīvojamā zona” un “Dzīvojamās zonas beigas” atsevišķās vietās nomaināmas ar ātrumu ierobežojošām zīmēm. Ceļu satiksmes drošības direkcijas valstī veiktajos ceļu drošības auditos atzīts, ka zīmes “Dzīvojamā zona”, kas pasludina gājēju un velosipēdistu pārvietošanās prioritāti, nav piemērojamas caurbraucamām ielām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Ziedugravas ielā Strenčos uzstādītās ceļa zīmes “Dzīvojamā zona” un “Dzīvojamās zonas beigas” nomaināmas ar zīmi “Maksimālā ātruma ierobežojums” 30 km/h.

Tāpēc Strenču novada dome ir lēmusi demontēt divas ceļa zīmes “Dzīvojamā zona” Ziedugravas ielā un uzstādīt divas ceļa zīmes “Maksimālā ātruma ierobežojums” 30 km/h kā arī  demontēt divas ceļa zīmes “Dzīvojamās zonas beigas” Ziedugravas ielā.

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa veiks ceļa zīmju demontēšanu un uzstādīšanu atbilstoši LVS 77-2 “Ceļa zīmes” 2.daļas “Uzstādīšanas noteikumi” prasībām, tiklīdz tiks saņemts saskaņojums par ceļa zīmju izvietojuma maiņu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” Smiltenes nodaļu.