Par Būvniecības informācijas sistēmu ar 2020. gada 1. janvāri

Atpakaļ

Papildus informējam par iespējām sekot līdz jaunumiem par Būvniecības informācijas sistēmas pilnveidi:

  1. Būvniecības kontroles biroja mājas lapā (jaunumos un informācijas sadaļā par ES fondiem) http://bvkb.gov.lv/lv/content/eiropas-regionalas-attistibas-fonda-eraf-projekti
  2. Būvniecības informācijas sistēmas portālā (īpaši sadaļu jaunumi)  https://bis.gov.lv/bisp/
  3. Būvniecības kontroles biroja youtube kanālā https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreumvHA?view_as=subscriber
  4. Būvniecības kontroles biroja profilam Facbook lapā https://www.facebook.com/bvkblv
  5. Būvniecības kontroles biroja profilam Twitter kontā https://twitter.com/BBirojs