Par bērnu drošību sabiedriskajā transportā

Atpakaļ

Lai uzlabotu bērnu drošību sabiedriskajā transportā, Iekšlietu ministrija kopā ar Valsts policiju un, pieaicinot sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā iesaistītās institūcijas, ir izstrādājusi informatīva rakstura materiālu par bērnu drošību sabiedriskajā transportā.

Informatīvajā materiālā koncentrētā veidā ir apskatītas tipiskākās ar bērna drošības apdraudējumu saistītās situācijas un iespējamā transporta līdzekļa vadītāja vai biļešu kontroliera rīcība, lai novērstu bērna drošības apdraudējumu.

Ņemot vērā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4. panta 5. punktu un 6. panta pirmo un otro daļu, bērna drošība ir prioritāra.

Par bērna drošību primāri ir atbildīgi bērna vecāki, kuriem ir pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu, sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, kā arī citi likumā noteikti pienākumi.