PAR APTAUJU PERSONĀM AR INVALIDITĀTI UN VIŅU ASISENTIEM

Atpakaļ


Valsts kontroles lietderības revīzijas “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāte” ietvaros līdz 26.oktobrim tiek veikta personu ar invaliditāti un viņu asistentu aptauja, lai novērtētu ieinteresēto personu apmierinātību ar asistenta pakalpojumu.

Valsts
kontrolei ir būtiski aptaujā iesaistīt pēc iespējas vairāk personu ar invaliditāti
un viņu asistentus, jo viņi ir tie, kuri visprecīzāk var sniegt vērtējumu un
informāciju par pakalpojuma priekšrocībām un trūkumiem, kā arī par
nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Aptaujas
anketa atrodama Valsts kontroles mājaslapā
www.lrvk.gov.lv, spiežot uz aptaujas banera “Aptauja par asistenta pakalpojumu” vai arī http://visidati.lv/aptauja/1112429481/