Panākumi krievu valodas olimpiādē

Atpakaļ

Šā gada februāra mēneša pēdējā dienā Valmierā norisinājās krievu valodas kā svešvalodas olimpiāde Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu skolu 9.klašu jauniešiem. Tajā piedalījās 34 skolēni, no kuriem 4 bija Strenču novada vidusskolas skolēni. Zināšanu un prasmju pārbaude norisinājās 2 grupās: A grupā jauniešiem, kuriem ikdienas sarunvaloda ģimenē ir latviešu valoda, B grupā jauniešiem, kuriem sarunvaloda ikdienā ģimenē ir krievu valoda, taču viņi izglītību iegūst valsts valodā.

Lepojamies un priecājamies par mūsu jauniešu sasniegumiem:

A grupā I vieta Annijai Katei Udovičenko un II vieta Amandai Smirnovai;

B grupā I vieta Janai Smirnovai.

Jauniešu skolotāja pirmssākumos un pašreiz – Kristīna Allika.