Vēsture

1908.gadā nodibinātā Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 1909.gada 10.augustā atver Strenču miesta elementārskolu ar 3 mācību klasēm. Pirmā direktore ir Kristīne Ziediņa.

1910.gadā Rīgas ielā 11 tiek uzcelta jauna skola. Līdzekļus skolas būvei devis mācību grāmatu autors un skolotājs trikātietis Pēteris Abuls, kurš strādājis arī Strenčos.

1914.gadā skolu pārdēvēja par „Высшее начальное училище” un mācības 3 gadus notika tikai krievu valodā. Skolas direktors ir Jūlijs Laže.

Kad 1918.gada martā Strenčos iebrūk vācu karaspēks, skola uz gadu tiek pārdēvēta par „Siebenklassige Mittelschule”. Mācības notiek vācu valodā.

20.-30.gados Strenču pamatskolā mācības notiek latviešu valodā, skolēnu skaits liels (1928.gadā pāri 200 skolēnu). Skolēni katru gadu aktīvi piedalās Meža dienās, pie skolas tiek izveidots liels augļu dārzs. Skolu šai laikā vadījuši direktori Pēteris Mežulis (1919.-1920.), Eduards Bergs (1920.-1922.), Aleksandrs Upīts (1922.-1923.), Pēteris Antons (1923.-1933.), Jānis Vinters (1933.), Dāvis Melbārdis (1933.-1946.).

1940./1941.mācību gadā skolā ir daži pionieri un komjaunieši. Skolēni aizraujas ar futbolu, šahu, dambreti.

2.pasaules kara gados skolā ir apmetušies vācu karavīri, tāpēc mācības notiek pasta ēkā un veikala telpās Rīgas ielā 5. Tā ir sešklasīgā tautskola.

Pirmajos pēckara gados skolā atkal ir 7 klases. Direktors joprojām ir Dāvis Melbārdis. Pie skolas ir Bērnu nams 35 bērniem, kas kara gadies zaudējuši vecākus. Līdz 1974.gadam darbojas arī pirmās četras krievu klases. No 1950./1951.m.g., kad skolas direktore ir Anna Leite, kura ir arī prasmīga režisore, sākas skolēnu aizraušanās ar teātri.

1953./1954.m.g. skolas direktors ir Sergejs Sališs.

1954./1955. – 1960./1961.m.g. direktore ir Biruta Freimane. Sākas cīņa par vidusskolu, jo skolēnu skaits ir gandrīz trīs simti.

1957./1958.m.g. tiek nodibināta Strenču vidusskola, kas pastāv līdz 1962./1963.m.g. Strenčos uzplaukst sportošana, muzicēšana, teātra spēlēšana.1961./1962.-1962./1963.m.g. direktore ir Velta Šķerberga. Skolā sekmīgi sāk darboties šaha pulciņš. Jauno tūristu salidojumā iegūta 2.vieta republikā.

No 1963. līdz 1997. gadam skolu vada direktori Anna Brante (1963./1964.-1966./1967.), Valdemārs Pētersons (1968./1968.-1968./1969.), Jānis Ozoliņš (1969./1970.), Laimons Vanags (1970./1971.-1996./1997.).

1992.gadā nodeg vecā skola. Ir cerības tikt pie jaunas.

Jaunā skola atklāta 1999.gadā. No 1997./1998.m.g. līdz 2009./2010.m.g. skolas direktors ir Jānis Pētersons. Jaunajā skolā ir gaišas mājīgas klases, plaša moderna sporta zāle, labiekārtots internāts, ēdnīca.

No 1999./2000.mācību gada atkal pastāv Strenču vidusskola, kurā mācās skolēni no plaša apkārtnes – Valkas, Smiltenes, Valmieras, Ēveles, Jērcēniem, Trikātas, Sedas, Plāņiem un citām vietām.

Ar 2009.gada septembri skola tiek reorganizēta par Strenču novada vidusskolu. Skolas filiāles atrodas Sedā un Plāņos.

No 2009.gada septembra direktora vietas izpildītāja ir Liāna Viduce.

No 2010.gada aprīļa skolu vada direktore Dace Gaigala.

2014.gada jūnijā mācības tiek pārtrauktas Plāņu filiālē.