Tradīcijas

Strenču novada vidusskola
Septembrī
Zinību diena 
Dzejas dienas 
Olimpiskā diena 
Oktobrī
Skolotāju dienafoto
Novembrī
Mārtiņdienas tirdziņš 
Lāčplēša diena
Latvijas nedēļa
Lāčplēša un Spīdolas goda balvu izcīņa 
Decembrī
Adventes līnijas un Ziemassvētku pasākumi
Sniega diena 
Barikāžu piemiņas diena
Baltā galdauta svētki 
Mātes diena 
Pēdējā zvana diena
Pēdējās mācību dienas svētki
Izlaidumi 

Sedas filiāle
Septembrī
Zinību diena
Oktobrī
Skolotāju dienas pasākumsnav foto
 5. klases skolēnu iesvētībasnav foto
Novembrī
Mārtiņdienas pasākumsnav foto
 Lāčplēša dienanav foto
 Valsts svētku pasākums “Es mīlu savu zemi”nav foto
Decembrī
 Ziemassvētku koncerts un balle
Janvārī
Ziemas pārgājieninav foto
Sporta pasākuminav foto
Februārī
Meteņinav foto
Absolventu salidojumi un skolas jubilejas svinības – ik pēc 5 gadiemnav foto
Martā
Bērnu grāmatu nedēļanav foto
Svētku koncertsnav foto
Aprīlī
Lielā talkanav foto
Lieldienasnav foto
Maijā
Pēdējais zvans nav foto
Bērnu svētki nav foto
Jūnijā
Izlaidums nav foto