NORDPLUS

Strenču novada vidusskola turpina realizēt NORDPLUS jauniešu programmu “Together we can do it” (Kopā mēs varam paveikt visu) sadarbībā ar skolām Lietuvā un Dānijā.

Jauniešu programma atbalsta dažādas aktivitātes skolu izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā: skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, jaunu projektu attīstību, skolotāju apmaiņu starp skolām un citus projektu veidus, kuru ietvaros uzlabojas izglītības kvalitāte un attīstās starpkultūru dialogs.

Programmā var piedalīties Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Programmas galvenais mērķis ir stiprināt un attīstīt sadarbību skolu izglītības jomā. Strenču novada vidusskolas un partnerskolu sadarbības projekts no 2 gadu garumā ir vērsts uz skolēnu valodas un sociālo uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu, līdzatbildību un labajiem darbiem vidē, kurā dzīvojam.

Nordplus Jauniešu izglītības programmu administrē Starptautiskais Programmu birojs Zviedrijā. Latvijā Nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Relīze_Latvija