Kuš! Zāle aug

Strenču novada vidusskola 2016./2017.mācību mācību gadā iesaistījās projektā “Kuš! Zāle aug!”.

Šo projektu no 2017.gada aprīļa līdz 30.novembrim realizēja biedrība „Dēms”, to finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projekta partneri ir Gaujas fonds, biedrība „Kalsnavas jaunieši”, Strenču novada vidusskola, biedrība „Vidzemes dabas skola”, Lejasciema jauniešu centrs „Pulss” un Gulbenes novada jauniešu centrs „Bāze”.

Projekta laikā tika realizētas aktivitātes par bioloģisko daudzveidību Vidzemē, izzinot vidi ekoloģiskā kustībā, mācoties pagarināt lietu dzīves ciklu un rodot domubiedrus vides aizsardzībai Vidzemes reģionā.

Projekta ietvaros tika organizētas divas velo ekspedīcijas: uz Lejasciema pagastu 14.maijā un Lubānas mitrāju 23.septembrī. Jūnijā norisinājās mācības projekta partneriem, lai izzinātu Liedes kalnus, tīrītu Liedes upi kopā ar biedrību „Ūdensaina” un mācītos par bioloģisko daudzveidību. Augusta mācībās kopā ar biedrību “Homo ecos:” uzzināja, kā pagarināt lietu dzīves ciklu un aktīvi atpūsties dabā kopā ar Latvijas skautu un gaidu organizāciju. Eiropas mobilitātes nedēļas laikā uzsvērsim ilgtspējīgas mobilitātes nozīmi ikdienā.

Strenču novada vidusskola projekta ietvaros veidoja divus pārneses pasākumus.

1. pārneses pasākums norisinājās 5. septembrī Salacgrīvā, kurā  Strenču novada vidusskolas 7., 8., 9.klases skolēni iepazina un pētīja piejūras bioloģisko daudzveidību. Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vides eksperti  Intu Somu,  skolēni iepazina piejūras augus un dzīvniekus, izzināja molu izvietojumu un to nozīmi, brīnumjauku pastaigu gar jūru  apvienoja ar izzinošiem uzdevumiem. Kā arī veica labo darbu – smilšu krupja mājvietas uzlabošanu Karateru smilšu karjerā  (Salacgrīvas novadā).

2.pārneses pasākums Strenču novada vidusskolas  2.,3. un 4.klases skolēniem norisinājās SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas poligonā “Daibe”. Skolēni iepazina un  piedalījās mācību nodarbībā “Cilvēka un vides mijiedarbība, vides piesārņojums”.

Mācību nodarbības turpinājums noritēja skolas telpās, kur skolēni tiks rosināti paraudzīties uz atkritumiem kā izmantojamo resursu, izmantojot “zero waste”- bezatkritumu pieeju.