Valsts pārbaudes darbi

Publicēti skolas iekšējās saziņas platformā E-klase atbilstoši izmaiņām valstī.