Mācību literatūra

1. klase
1.Latviešu valoda un literatūraZ. Anspoka, Latviešu valoda 1. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2014
2.MatemātikaI. Helmane, A. Dāvīda, Matemātika 1. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2014
3.Angļu valodaFamily and Friends Starter, /Oxford University press/, 2014
4.MūzikaI. Vilkārse, I. Čerpinska, Mūzika 1. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2014
5.DabaszinībasI. Vilks, R Gribuste, S. Vilciņa, Dabaszinības 1. klasei, /Lielvārds/, 2004
2. klase
 1.Latviešu valoda un literatūra Z. Anspoka, Latviešu valoda 2. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2015
2. Matemātika I. Helmane, A. Dāvīda, Matemātika 2. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2016
3. Angļu valoda Family and Friends 1, /Oxford University press/, 2014
4.MūzikaI. Vilkārse, I. Čerpinska, Mūzika 2. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2014
5.DabaszinībasI. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa, Dabaszinības 2. klasei, /Lielvārds/, 2005
3. klase
1.Latviešu valoda un literatūraZ. Anspoka, Latviešu valoda 3. klasei 1. un 2. daļa, /Lielvārds /, 2015
2.MatemātikaI. Helmane, A. Dāvīda, Matemātika 3. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2015
3.Angļu valodaFamily and Friends 2, /Oxford University press/, 2015
4.MūzikaI. Čerpinska, I. Vilkārse, Mūzika 3. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2014
5.DabaszinībasI. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa, Dabaszinības 3. klasei, /Lielvārds/, 2007
4. klase
1.Latviešu valoda un literatūraZ. Anspoka, Latviešu valoda un literatūra 4. klasei 1. un 2. daļa,  /Lielvārds/, 2017
2.MatemātikaI. Helmane, A. Dāvīda, I. France, I. Dzērve, Matemātika 4. klasei. I un II daļa, /Lielvārds/, 2017
3.Angļu valodaFamily and Friends 3, /Oxford University press/, 2015
4.MūzikaI. Vilkārse, I. Vasmanis, Mūzika 4. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2014
5.DabaszinībasI. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa, Dabaszinības 4. klasei, /Lielvārds/, 2005
5. klase
1.Latviešu valodaV. Veckāgana, Latviešu valoda 5. klasei, /Lielvārds/, 2005
2.LiteratūraA. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova, Literatūra 5. klasei, /Pētergailis/, 2007
3.Angļu valodaNew Challenges 1, 2013
4.MatemātikaI. France, G. Lāce, Matemātika 5. klasei, /Lielvārds/, 2013
5.MūzikaI. Vasmanis, I. Vilkārse, Mūzika 5. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2003
6.DabaszinībasM. Kusiņa, D. Mežzīle, A. Nikolajenko, B. Šķēle, Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klase, /Zvaigzne ABC/, 2006
7.MājturībaM. Kulakova, M. Marksa, M. Stare, V. Sīviņa, Mājturība 5. klasei (meitenēm) /Zvaigzne ABC/, 2002

H. Laudinskis, D. Rieksta, U. Žīgurs, Mājturība zēniem 5. klasei, /RaKa/, 2002

8.Sociālās zinībasI. M. Rubana, Sociālās zinības 5. klasei, /RaKa/, 2006
6. klase
 1.Latviešu valoda V. Veckāgana, Latviešu valoda 6. klasei, /Lielvārds/, 2005
2. LiteratūraA. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova, Literatūra 6. klasei, /Pētergailis/, 2008
3. Angļu valodaNew Challenges 1 (I semestrī) turpina

New Challenges 2 (II semestrī), 2013

4. Krievu valodaI. Ivanova, J. Pestune, B. Skrindževska, T. Saratova, Здравствуй, это я! Krievu valoda 6. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2007
5.MatemātikaI. France, G. Lāce, Matemātika 6. klasei, /Lielvārds/, 2015
6. Pasaules vēstureS. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Vēsture pamatskolai Senie laiki, /Zvaigzne ABC/, 2008
7. Latvijas vēstureS. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Latvijas vēsture pamatskolai 1 /Zvaigzne ABC/, 2012
8.MūzikaI. Vasmanis, I. Grauzdiņa, Mūzika 6. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2004
9. DabaszinībasM. Kusiņa, D. Mežzīle, I. Kreicberga, A. Nikolajenko, Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klase, /Zvaigzne ABC/, 2007
10. MājturībaM . Kulakova, M. Marksa, V. Sīviņa, J. Kreicbergs, Mājturība 6. klasei (meitenēm), /Zvaigzne ABC/, 2004

H. Laudinskis, D. Rieksta, Mājturība zēniem 6. klasei, /RaKa/, 2004

11. Sociālās zinībasI. M. Rubana, V. Purēns, E. Kuprišs, A. Jozus, S. Flka, R. Alhimionoks, Sociālās zinības 6. klasei, /RaKa/, 2007
7. klase
1. Latviešu valodaV. Veckāgana, Latviešu valoda 7. klasei, /Lielvārds/, 2006
2. LiteratūraA. Kalve, I. Stikāne, Literatūra 7. klasei, /Pētergailis/, 2009
3. Angļu valodaNew Challenges 2 (I semestrī) turpina

New Challenges 3, 2013

4. Krievu valodaI. Ivanova, J. Pestune, B. Skrindževska, T. Saratova, Здравствуй, это я! Krievu valoda 7. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2008
5. MatemātikaI. France, G. Lāce, E. Slokenberga, Matemātika 7. klasei, /Lielvārds/, 2016
6. Pasaules vēstureS. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Vēsture pamatskolai Viduslaiki, /Zvaigzne ABC/, 2010
7. Latvijas vēstureS. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Latvijas vēsture pamatskolai 2 /Zvaigzne ABC/, 2013
8. ĢeogrāfijaA. Biseniece, Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2007
9. BioloģijaE. Nagle, R. Gribuste, Bioloģija 7. klasei, /Lielvārds/, 2011
10. MūzikaI. Vasmanis, I. Grauzdiņa, Mūzika 7. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2005
11. MājturībaM. Kulakova, M. Marksa, M. Stare, L. Villere, U. Žīgurs, Mājturība 7. klasei (zēniem un meitenēm), /Zvaigzne ABC/, 2006
12. Sociālās zinībasR. Alhimionoks, S. Falka, G. Romanovska, A. Ūdre, Sociālās zinības 7. klase, /RaKa/, 2006
8. klase
1. Latviešu valodaV. Veckāgana, Latviešu valoda 8. klase, /Lielvārds/, 2007
2. LiteratūraA. Kalve, I. Stikāne, Literatūra 8. klasei, /Pētergailis/, 2010
3. Angļu valodaNew Challenges 3 (I semestrī )turpina

New Challenges 4, 2013

4. Krievu valodaI. Ivanova, J. Pestune, B. Skrindževska, Здравствуй, это я! Krievu valoda 8. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2008
5. MatemātikaB. Āboltiņa, S. Januma, Matemātika 8. klasei I un II daļa, /Zvaigzne/, 2015
6. Pasaules vēstureS. Goldmane, J. Kļaviņa, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Vēsture pamatskolai Jaunie laiki, /Zvaigzne ABC/, 2003
7. Latvijas vēstureS. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Latvijas vēsture pamatskolai 3 /Zvaigzne ABC/, 2013
8. ĢeogrāfijaA. Lipsberga, Ģeogrāfija 8. klasei, /Lielvārds/, 2010
9. BioloģijaL. Sausiņa,  Zooloģija 8. klasei, /Lielvārds/, 2013
10. ĶīmijaA. Brangule, D. Namsone, Ķīmija 8. klasei, /Lielvārds/, 2013
11. FizikaE. Šilters, Fizika 8. klasei, /Lielvārds/, 1998
12. MūzikaI. Vasmanis, I. Grauzdiņa Mūzika 8. klasei  /Zvaigzne ABC/ 2006
13. MājturībaM. Kulakova, M. Marksa, L. Villere, U. Žīgurs, Mājturība 8. klasei (zēniem un meitenēm), /Zvaigzne ABC/, 2008
14. Sociālās zinībasR. Alhimionoks, G. Romanovska, A. Ūdre, E. Kuprišs, M. Siņicins, Sociālās zinības 8. klase, /RaKa/, 2007
9. klase
1. Latviešu valodaV. Veckāgana, Latviešu valoda 9. klase, /Lielvārds/, 2008
2. LiteratūraA. Kalve, I. Stikāne, Literatūra 9. klasei, /Pētergailis/, 2012
3. Angļu valodaNew Challenges 4, 2013
4. Krievu valodaI. Ivanova, J. Pestune, B. Ondzule, Здравствуй, это я! Krievu valoda 9. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2010
5. MatemātikaB. Āboltiņa, S. Januma, Matemātika 9. klasei I un II daļa, /Zvaigzne ABC/, 2013
6. Pasaules vēstureS. Goldmane, J. Klišāne, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Vēture pamatskolai Jaunākie laiki, /Zvaigzne ABC/, 2006
7. Latvijas vēstureS. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Latvijas vēsture pamatskolai 4 /Zvaigzne ABC/, 2014
8. ĢeogrāfijaG. Šustere, Latvijas ģeogrāfija 9. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2011
9. BioloģijaR. Gribuste, D. Brante, Bioloģija 9. klasei, /Lielvārds/, 2014
10. ĶīmijaA. Brangule, D. Namsone, Ķīmija 9. klasei, /Lielvārds/, 2014
11. FizikaE. Šilters, N. Sakss, Fizika 9. klasei, /Lielvārds/, 2000
12. MūzikaI. Vasmanis, I. Vasmane, I. Grauzdiņa Mūzika 9. klasei /Zvaigzne ABC/ 2008
13. MājturībaM. Kulakova, M. Marksa, Mājturība 9. klasei (zēniem un meitenēm), /Zvaigzne ABC/, 2012
14. Sociālās zinības R. Alhimionoks, S. Falka, Ā. Meikališa, V. Purēns, G. Romanovska, A. Ūdre, E. Kuprišs, M. Siņicins, Sociālās zinības 9. klase, /RaKa/, 2007
10. klase
 1.Latviešu valoda R. Lāce, Latviešu valoda 10.-12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1995
2.LiteratūraI. Dubiņa, L. Silova, A. Vēvers, I. Vīduša, Literatūra 10. klasei I un II daļa, /Zvaigzne ABC/, 2003
3.Angļu valodaSolutions Intermediate, 2012
4.Krievu valodaJ. Marčenko, Z. Saveļjeva, Путь 1, Krievu valoda 10. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1997
5.MatemātikaE. Slokenberga, I. France, I. France, Matemātika 10. klasei, /Lielvārds/, 2010
6.Pasaules vēstureV. Klišāns, Vēsture vidusskolai I daļa, /Zvaigzne ABC/, 2002
7.ĶīmijaG. Rudzītis, M. Gorskis, Vispārīgā ķīmija vidusskolai, /Zvaigzne ABC/, 2005
8.FizikaE. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, Fizika 10. klasei, /Lielvārds/, 2013
9.ĢeogrāfijaZ. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča, Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1, /Zvaigzne ABC/, 2009
10.BioloģijaL. Sausiņa, Bioloģija vidusskolai 1. un 2. daļa, /Zvaigzne ABC/, 2008
11.Tehniskā grafikaJ. Čukurs, O. Vronskis, Tehniskā grafika, /RaKa/, skolotājam
12.EkonomikaJ. Birzniece, Ekonomika vidusskolām mācību grāmata, /Turība, biznesa augstkola Rīga/, 2008
11. klase
1.Latviešu valodaR. Lāce, Latviešu valoda 10.-12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1995
2.LiteratūraD. Auzāne, D. Lūse, M. Maurmane, M. Milzere, Literatūra 11. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2009
3.Angļu valodaSolutions Upper-Intermediate, 2012
4.Krievu valodaJ. Marčenko, Z. Saveļjeva, Путь 2, Krievu valoda 11. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1998
5.MatemātikaE. Slokenberga, I. France, I. France, Matemātika 11. klasei, /Lielvārds/, 2010
6.Pasaules vēstureV. Klišāns, Vēsture vidusskolai I un II daļa, /Zvaigzne ABC/, 2003
7.ĢeogrāfijaZ. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča, Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 2, /Zvaigzne ABC/, 2012
8.BioloģijaL. Sausiņa, Bioloģija vidusskolai 3. daļa, /Zvaigzne ABC/, 2009
9.ĶīmijaG. Rudzītis, F. Feldmanis, Neorganiskā ķīmija, /Zvaigzne ABC/, 2003
10.FizikaE. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, Fizika 11. klasei, /Lielvārds/, 2006
11.Tehniskā grafikaJ. Čukurs, O. Vronskis, Tehniskā grafika, /RaKa/, skolotājam
12.EkonomikaJ. Birzniece, Ekonomika vidusskolām mācību grāmata, /Turība, biznesa augstkola Rīga/, 2008
12. klase
1.Latviešu valodaR. Lāce, Latviešu valoda 10.-12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1995
2.LiteratūraI. Auziņa, D. Dalbiņa, Literatūra 12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2009
3.Angļu valodaSolutions Upper-Intermediate, 2013
4.Krievu valodaJ. Marčenko, Z. Saveļjeva, Путь 3, Krievu valoda 12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1999
5.MatemātikaE. Slokenberga, I. France, I. France, Matemātika 12. klasei, /Lielvārds/, 2011
6.Pasaules vēstureV. Klišāns, Vēsture vidusskolai III un IV daļa, /Zvaigzne ABC/, 2005
7.BioloģijaL. Sausiņa, Bioloģija vidusskolai 4. daļa, /Zvaigzne ABC/, 2010
8.ĶīmijaD. Namsone, Organiskā ķīmija vidusskolai, /Zvaigzne ABC/, 1998
9.FizikaE. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, I. Vilks, Fizika 12. klasei, /Lielvārds/, 2008
10.KulturoloģijaS. Austruma, I. Muižarāja, Kulturoloģija vidusskolai, /Zvaigzne ABC/, 2010