Izglītības programmas

Skola realizē piecas izglītības programmas.

Strenčos:

Pamatizglītības programma, kods 21011111. Akreditācijas ID 11577 līdz 31.05.2022.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611. Akreditācijas ID 13274 līdz 1.06.2022.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811. Akreditācijas ID 13740 līdz 30.05.2022.

Sedā:

Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121 Akreditācijas ID 10874 līdz 30.05.2022.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621. Akreditācijas ID 13275 līdz 1.06.2022.