Paldies!

Atpakaļ

Tam, kurš grib iepriecināt cilvēkus,
ir jānes sevī prieks.
Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu,
ir jānes sevī uguns.
Tam, kurš grib palīdzēt,
ir jābūt piepildītam ar mīlestību.
Tam, kurš grib panākt mieru uz Zemes,
ir jārod miers savā sirdī.
/Fils Bosmans/
Šogad visskaistākās Ziemassvētku eglītes uz Strenču novada vidusskolu, bērnudārzu, kultūras iestādēm ir atceļojušas no Plāņu pagasta “Zeltiņiem”, kur tās augušas un kuplojušas vairākus gadus.
Paldies “Zeltiņu” saimniecei RITAI ZELTĪTEI TREISNEREI! Lai spoži mirdz gaismiņas eglīšu zaros!