Lielais PALDIES par izrādi!

Atpakaļ

2019. gada 4.februārī kopā sanāca teātri spēlēt griboši cilvēki no Valkas, Valmieras, Ērģemes, Ēveles, Kocēniem, Trikātas un Strenčiem. Režisors Imants Strads šim gadam bija izvēlējies Zeiboltu Jēkaba lugu ”Dullais barons Bundulis”. Un tad sākās mēģinājumu laiks. Piecus mēnešus astoņpadsmit aktieri katru nedēļu – pirmdienās un ceturtdienās devās uz Strenču novada Kultūras centru, lai iespēlētu savu lomu izrādei. Aktieriem tas bija ļoti saspringts un interesants laiks. Daži nekad nebija spēlējuši teātri. Daži gribēja saprast, kā ir spēlēt profesionāla režisora vadībā. Šajā laika periodā tika izrunāti simtiem vārdu un izstaigāti simtiem soļu, lai izdarītu tā, kā bija iecerējis režisors. Mēģinājumos skanēja smiekli, bira asaras un bija vajadzīgs liels gribasspēks, lai nonāktu līdz rezultātam 22. jūnija vakarā, kad izskanēja izrāde. Un tādēļ LIELS paldies visai radošajai komandai – pirmām kārtām režisoram Imantam Stradam par pacietību un to lielisko meistarību, kuru viņš ielika aktieros. Visiem aktieriem, jo jūs visi bijāt ar savu šarmu un savu skatījumu uz atveidojamo lomu. Alvilam par radošumu kopā stutējot, krāsojot un būvējot dekorācijas. Novada māksliniecei Kristiānai par dāvaniņu un visiem citiem, arī skatuviskajiem noformējumiem. Valmieras drāmas teātrim, konkrēti Līgai un Guntaram, frizierītei Sarmītei un grima māksliniecei Lienei. Paldies Strenču pūtēju orķestrim un diriģentam Jānim, korim ”Rītu puse” un diriģentam Imantam, kormeistarei Ingai, deju kolektīvam ”Tīne” un vadītājai Inetai. Paldies visiem labajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja izrādes tapšanā. Paldies Strenču novada domei un tās darbiniekiem, kuri tirgoja biļetes, kuri palīdzēja skatītājiem atrast pareizās sēdvietas un ar kuru palīdzību tika iedegtas Jāņu uguntiņas plostnieku parkā.

Sarmīte Caune, Strenču novada Kultūras centra vadītāja vietniece

Attēlā: Bundulīši joprojām kopā, šoreiz atpūtā.