Feldšerpunkti

Jērcēnu veselības punkts – Trešā māja, Jērcēnu pagasts, mob.tālrunis: 26387447 , vadītāja Līga Svarinska.
Jērcēnu veselības punkta telpās Ģimenes ārste A.Šakare pieņem pacientus ceturtdienās 8.00 – 12.00
A.Šakares Ģimenes ārsta praksē Ēvelē, Ārsta mājā pirmdienās 8.00 – 11.00, otrdienās 8.00 – 11.00, trešdienās 14.00- 17.00, piektdienās 8.00 -11.00, tālrunis 64729458
Jērcēnu pagasta veselības punktā /Trešā māja dz. 1, Jaunjērcēni, Jērcēnu pagasts/ cilvēkiem ar īpašām vajadzībām medicīniskie un ambulatorie pakalpojumi pieejami ar zvana pogas palīdzību un medicīniskā personāla līdzdalību. Informācija pa tālruni 26387447.

Plāņu feldšeru punkts – vadītāja Dzintra Stomere, tālrunis: 64715656, e-pasts: dzintrasstomere@inbox.lv
Plāņu feldšeru punktā katru darba dienu pieņem ārsta palīgs Dzintra Stomere no 8.00- 12.00
Ceturtdienās pieņem dr. Inese Veršelo no 8.00-12.00