SARC “Seda”

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Seda”

2017. gada 1. februārī savu darbību uzsāka biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (SARC) “Seda”. Centrs atrodas Strenču novada Sedā, un tas darbojas LSK Valkas komitejas pārvaldībā. SARC “Seda” atrodas klusā priežu meža ielokā un tam tuvākās pilsētas ir Valka, Strenči un Valmiera.

SARC “Seda” sniedz sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus senioriem un pilngadīgām personām ar invaliditāti. Tajā paredzētas vietas 55 iemītniekiem. Ir iespējams dzīvot vienvietīgās, divvietīgās un četrvietīgās istabiņās. Pakāpeniski notiek telpu labiekārtošana. Centrā strādā 22 darbinieki. Ikdienā par klientiem rūpējas ģimenes ārsts, medicīnas māsa, sociālais darbinieks, sociālie aprūpētāji.

Centra iemītniekiem ir pieejami tehniskie palīglīdzekļi, balsta palīgierīces, ratiņkrēsli, lai pēc iespējas atvieglotu viņu ikdienu. Sociālā darba speciālisti novērtē katra iemītnieka spējas parūpēties pašam par sevi, veikt ikdienas dzīvē nepieciešamo. Katram klientam tiek izstrādāts individuāls sociālās aprūpes un rehabilitācijas plāns.

Lai personu uzņemtu centrā, nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • Personas iesniegums;
 • Uzrādīta derīga pase;
 • Ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
 • Pašvaldības Sociālā dienesta lēmums par personas ievietošanu pansionātā, ja personu ievieto pašvaldība;
 • Izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par vecuma vai cita veida pensijas vai pabalsta piešķiršanu;
 • Invalīdiem – izziņa par invaliditātes grupas piešķiršanu;
 • Uzrādīta pensionāra vai invalīda apliecība;
 • Izziņa par personas piederošiem nekustamiem īpašumiem un to apgrūtinājumiem, ja personu pansionātā ievieto apgādnieks (apgādnieki);
 • Izziņa par personas apgādnieka (apgādnieku) ienākumiem, ja personu pansionātā ievieto apgādnieks;
 • Klienta slimības vēsture.

SARC “SEDA” darbība:

LSK SARC SEDA 2017

LSK SARC SEDA 2018

Ar 01.02.2019. Strenču novada dome noteikusi maksu par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes izdevumiem 580. 00 EUR (pieci simti astoņdesmit eiro un 0 centi) mēnesī par vienas personas uzturēšanos Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Seda”.