Veselība

Veselības aprūpes jomā Strenču novada iedzīvotājiem pieejamie pakalpojumi:

  • Ģimenes ārstu prakses
  • Zobārstniecība
  • Feldšerpunkti
  • Strenču PNS
  • SARC “Seda”