Par sociālo palīdzību

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā: sociālais darbs; sociālās aprūpes pakalpojumi; sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Dienesta sniegto pakalpojumu veidi:

  • Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem nodrošina sociāli – psiholoģisko pakalpojumu sniegšanu, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas un padomu par tālāku rīcību ģimenēm ar bērniem, kuras nespēj pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās aktīvi līdzdarbojoties mainīt pašreizējo situāciju. Kā arī sniegt rehabilitāciju dzīvesvietā ģimenēm ar bērniem, kuras cietušas no jebkuras vardarbības.

  • Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā – aprūpe mājās

Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā – aprūpe mājās , pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.

  • Sociālā palīdzība – pabalsti
  • Atbalsta centrs “Saulstariņš”

Duša, drēbju mazgāšana, Mazlietoti apģērbi un sadzīves priekšmeti.