Sociālais dienests

Strenču novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) ir pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību izvērtēšanu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Strenču novada administratīvajā teritorijā  deklarētajām personām.

Sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālā palīdzība tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekami palīdzību ne no viena cita.

 Sociālā dienesta vadītāja Inguna Ozola

tālr. 64715617, e-pasts: socialais.dienests@strencunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Valkas iela 16, StrenčiPirmdiena 9.00 – 12.00/13.00 – 16.00
Plāņu pagasta pārvaldeMēneša 1. un 3. ceturtdiena 8.30 – 12.00

Sociālā darbiniece
Amanda Vilkaste 64715626;26171122 e-pasts: amanda.vilkaste@strencunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Rīgas iela 7, StrenčiPirmdiena 8.00 – 12.00 / 13 00 – 18.00
Otrdiena 10.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00
Piektdiena 10.00 – 12.00
Sedas pilsētas pārvaldeCeturtdiena 9.00 – 12.00
Jērcēnu pagasta pārvaldeMēneša 1.un 3.trešdiena 9.00 – 13.00

Sociālā darbiniece

Ina Timermane 64715617, 26171133 e-pasts: sd.gimene@strencunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Valkas iela 16, StrenčiPirmdiena 10.00 – 12.00 / 13.00 – 14.30
Otrdiena 10.00 – 12.00
Trešdiena 10.00 – 12.00 / 13.00 – 14.30
Ceturtdiena 10.00 – 12.00

Atbalsta centrs “Liepugatves”

Līvija Pinzule 64715653

Jērcēnu pagasts, Strenču novads

 Atbalsta centrs “Saulstariņš” 

Gundega Vilkaste 64715638 e-pasts: sd.organizators@strencunovads.lv

Sedas pilsētas pārvalde

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

Katra mēneša 1. ceturtdienā – daudzbērnu ģimenes (uzrādot daudzbērnu ģimenes karti) un trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes ar bērniem (uzrādot izziņu par atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusam).

Katra mēneša 2. ceturtdienā -trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes, personas bez bērniem (uzrādot izziņu par atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusam)

Katra mēneša 3. ceturtdienā -pensionāri un personas ar invaliditāti (uzrādot pensionāra vai invalīda apliecību).

Iespējams apmeklēt atbalsta centru citos laikos, iepriekš to saskaņojot ar sociālajiem darbiniekiem.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks – ceturtdienās 13:00-16:00.