Ūdens apgāde un kanalizācija

Ūdenssaimniecības pakalpojumi

StrenčiSedaPlāņiJērcēniJaunklidzis
ŪdensapgādeEUR

bez PVN

EUR

bez PVN

EUR

bez PVN

EUR

bez PVN

EUR

bez PVN

Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem par 1 m31,105,330,841,140,81
Par 1 iedzīvotāju mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs4,2616,963,264,413,10
Kanalizācija
Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem par 1m31,542,131,281,911,36
Par 1 iedzīvotāju mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs4,774,134,375,924,22
Par ūdensapgādi kūtīs, saimniecības ēkās bez ūdens skaitītāja14,2314,23
Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes remonta pakalpojumi par 1 st.6,246,246,246,246,24

Maksas pakalpojums par ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta plombēšanu 1.60 EUR (neieskaitot PVN) apmērā ar 01.07.2019.