Siltumapgāde

Ar 01.01.2019. siltumenerģijas tarifs Sedas pilsētas katlu mājai
61,49 EUR/MWh (bez PVN) apmērā.

Ar 01.01.2019. karstā ūdens tarifs Sedas pilsētā:

  •  5,63 EUR/m3 (bez PVN),      ja ir uzstādīts karstā ūdens skaitītājs;
  • 17,91 EUR/cilv. (bez PVN),      ja nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs.