Publiskā pirts

Darba laiks: Sestdienās no 10.00 – 22.00 (biļetes tirgo līdz 21.00)

Strenču pilsētas pirts pakalpojumu izcenojums

/Strenču novada domes 17.01.2018. lēmums, prot. Nr.1 12.§/

Pieaugušajiem                                         4.00 EUR

Pensionāriem                                           3.00 EUR

Bērniem līdz 6 gadiem (ieskaitot)         bez maksas

Bērniem no 7 līdz 14 gadiem                  2.50 EUR

Uzziņas pa tālruni 27036892 Jeļena Sidorenko