Kontaktinformācija

Vadība

Inese Kārkliņa

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece

+371 64715623; 29129911

Ilmārs Strauts

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

+371 26372979

Aleksejs Jefimovs

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks

+371 26593878

Speciālisti

Aivars Zariņš

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas speciālists

+371 26315806

Ilmārs Kosmanis

Ūdensapgādes speciālists

+371 29916501