Kapsētu pakalpojumi

Strenču novada dome noteikusi maksu par Strenču novadam piederošo kapliču izmantošanu Strenču un Sedas pilsētu kapos:

  • miruša cilvēka diennakts uzglabāšana 7.00 EUR bez PVN;
  • bēru ceremonija 12.00 EUR bez PVN;
  • celiņu, kapavietas rotāšana 7.00 EUR bez PVN.
  • Noteikts, ka samaksu par kapličas izmantošanas pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas Domes kasē vai ar pārskaitījumu Domes norēķinu kontā.
  • Pakalpojumu maksas stājas spēkā ar 17.04.2019.