Kapsētu pakalpojumi

Maksa par 1 kapa vietu 3,75 m²-2,5 x 1,5m21,34bez PVN
Maksa par kapličas izmantošanu nelaiķa uzglabāšanai – 1 diennakts4,27bez PVN
Maksa par kapličas izmantošanu bēru ceremonijai7,11bez PVN
Celiņu pušķošana4,27bez PVN