Asenizācijas pakalpojums

Ar 01. 02.2020. Strenču novada administratīvā teritorijā maksas pakalpojums par asenizāciju un nolejaku izvešanu ar asenizācijas mucu:

• par 1 m3 – 12.56 EUR;
• par 2 m3 – 12.56 EUR, piemērojot koeficientu 1.7;
• virs 2 m3 – 12.56 EUR, piemērojot koeficientu 2.6;
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN);”

• par katru nobraukto kilometru maršrutā garāža – klients – attīrīšanas iekārtas – garāža – 0.65 EUR, neieskaitot PVN.
Nepiemērot Strenču un Sedas pilsētās maksu par kilometru, jo pilsētās atrodas šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanas punkts.