Saimnieciskā nodaļa

Strenču novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa sniedz iedzīvotājiem pakalpojumus:

  • Ūdens apgāde un kanalizācija
  • Tehnikas noma
  • Siltumapgāde
  • Telpu īre un noma
  • Tehnikas noma
  • Kapsētu pakalpojumi
  • Publiskā pirts
  • Asenizācija