Valsts zemes dienests

Valsts zemes dienests (VZD)

Pakalpojumi internetā

  • Datu publicēšana un izplatīšana
  • ‘’Elektroniskie pakalpojumi’’
  • ‘’Mans portāls’’
  • ‘’Mans konts’’
  • Kadastra un adrešu teksta datu pārlūkošana vai saņemšana
  • Telpisko datu pārlūkošana vai saņemšana
  • Datu atlases
  • Datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā