Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests(VID)
• Algas nodokļa grāmatiņa
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/ anulēšanu
• Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai
• Gada ienākuma deklarāciju pieņemšana
• Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
EDS- elektroniskās deklarēšanas sistēma