Uzņēmumu reģistrs

Uzņēmumu reģistrs (UR)
• Izziņu pieprasīšana no UR vestajos reģistros
• Reģistrācija UR vestajos reģistros