Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā
• Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
• Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas , audus un orgānus pēc nāves
• Iesniegums dzīvesvietas reģistrēšanai ārvalstīs
• Manā īpašumā deklarētās personas
• Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
• Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
• Pieteikšanas personu apliecinoša dokumentu izsniegšanai
• Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
• Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē
• Šengenas vīzas pieteikums
• Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants