Nodarbinātības valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
Atbalsta sniegšana šādiem NVA pakalpojumiem
• CV un vakanču reģistrēšana
• Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana
• Informatīvās dienas e-versija
• Profilēšana
• Karjeras pakalpojumi
• Apmācību monitorings
• Darba tirgus prognozes