Lauku atbalsta dienests

Lauku atbalsta dienests (LAD)
• Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanā.