Lauksaimniecības datu centrs

Lauksaimniecības datu centrs (LDC)
• Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju.