Tirdzniecības atļaujas

TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS tiek izsniegtas pēc personas iesnieguma izskatīšanas.

Iesnieguma veidlapa

Atļauja ielu un izbraukumu tirdzniecībai ir spēkā, ja ir samaksāta pašvaldības nodeva saskaņā ar Strenču novada domes 20.01.2010. saistošo noteikumu

  • SN Nr.3/2010 “Par pašvaldības nodevām Strenču novadā” 12.punktu:

12.Tirdzniecība gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos:

12.1. ar pašu izgatavoto mākslas priekšmetu un lietišķo mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem – 2,85 EUR /dienā;

12.2. ar pašu izaudzētiem ziediem, augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām – 1,42 EUR /dienā;

12.3. ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem, saskaņā ar likumu “Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu” – 1,42 EUR /dienā;

12.4. ar kvasu un alu no cisternām (mucām), kā arī saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem un karstām uzkodām no speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām un higiēnas normām – 9,96 EUR /dienā;

12.5. ar preses izdevumiem – 2,85 EUR /dienā;

12.6. gadatirgos zemnieki, zemnieku saimniecības, zvejnieki, zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālā darba veicēji, kuras realizē pašu ražoto vai iegūto produkciju, ir tiesīgas veikt tirdzniecību, ja samaksāta pašvaldības nodeva – 2,85 EUR /dienā;

12.7.  individuālā darba veicēji un juridiskās personas, kuras realizē importētās pārtikas un nepārtikas preces, kā arī Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas preces, ir tiesīgas veikt tirdzniecību, ja samaksāta pašvaldības nodeva – 4,27 EUR /dienā vai
14,23 EUR /mēnesī