Lietvedības pakalpojumi

Strenču novada domes lietveži

  • pieņem visa veida iesniegumus, kādi tiek iesniegti pašvaldībā attiecīgo jautājumu risināšanai, nepieciešamības gadījumā sniedzot palīdzību iesniegumu noformēšanā;
  • veic saņemtās korespondences reģistrēšanu;
  • organizē iedzīvotāju pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un domes deputātiem;
  • savas kompetences un iespēju robežās palīdz noskaidrot jautājumus, kuri skar citu pašvaldības iestāžu darbību.