Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumi

1.Izziņas par deklarēto dzīvesvietu izsniegšana novada iedzīvotājiem 2,50 EUR ,

– uzrādot personu apliecinošu dokumentu;   /1 personai/

2. Dzīvesvietas deklarēšana 4,27 EUR

– uzrādot

2.1) personu apliecinošu dokumentu,

2.2) īpašumu apliecinošu dokumentu vai citu tiesisko pamatu (piem. īpašnieka piekrišana)

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv