Bērna nodošana aprūpē

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē

Ņemot vērā Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 17., 1. punktu un 49. panta pirmo un otro daļu, lietā ir nepieciešams:
– Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par bērna nodošanu aprūpē
– Citas bāriņtiesas pieprasījums sniegt atzinumu par potenciālo aprūpētāju
– Bērna dzimšanas apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
– (Ja nepieciešams) otra vecāka piekrišana bērna nodošanai citas personas aprūpē
– Bērna piekrišana
– Ģimenes ārsta izziņa
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem, kurai tiks nodots bērns aprūpē
– Ziņas par personu no “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”
– Psihologa atzinums par potenciālo aprūpētāju
– Darba izziņa
– Ja persona ir deklarēta citā pašvaldībā, tās pašvaldības bāriņtiesa lemj par personas atbilstošajām spējām un apstākļiem aprūpēt noteiktu bērnu
– Bāriņtiesas lēmums par bērna nodošanu citas personas aprūpē
– Ģimenes pārbaudes akts

Bērna nodošana aprūpē

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv