Bērna ārpusģimenes aprūpe

Ārpusģimenes aprūpe- audžuģimene vai aprūpes iestāde

Ņemot vērā Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. panta trešo daļu un 37. panta trešo daļu un Bāriņtiesu likuma 35. panta pirmo un otro daļu, kā arī 25. pantu, pieņem lēmumu par bērna ievietošanu.

Audžuģimene

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv

Ārpusģimenes aprūpe – aizbildnība

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 216.-354. pantu un Bāriņtiesu likuma 26-33. pantu, lietā ir nepieciešams:
– Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par nepilngadīgās personas aizbildnību
– Bērna dzimšanas apliecība
– Vecāku laulības apliecība
– Personas miršanas apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa no pašvaldības domes
– Bāriņtiesā sastādītu mantas sarakstu par nepilngadīgās personas mantām
– Dokumenti, kas sniedz informāciju par bērna mantu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti mantu saraksta sastādīšanā (piem.- kadastrālās vērtības zemei, mašīnai vai dzīvoklim)
– Informācija par nepilngadīgās personas bankas kontu stāvokļiem
– Dažādi līgumi, kas saistīti ar nepilngadīgās personas mantu
– Citas bāriņtiesas vai personas iesniegums ar lūgumu sniegt atzinumu par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai
– Ģimenes pārbaudes akts
– Pārrunas
– Ģimenes locekļu piekrišana
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem, kurai tiks nodots bērns aprūpē
– Ziņas par personu no “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”
– Iespējams – Psihologa atzinums par potenciālo aprūpētāju
– Darba izziņa

Aizbildnība

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv