Adopcija

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 162.-176. pantu un Bāriņtiesu likuma 34. pantu, kā arī 2003. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 111 “Adopcijas kārtība”, lietā ir nepieciešams:
– Iesniegums no potenciālajiem adoptētājiem
– Adoptētāju dzīvesvietas deklarācijas izziņa
– Adoptētāju CV
– Ģimenes ārsta izraksts no adoptētāju ambulatorās medicīniskās kartes
– Laulības apliecība
– Adoptētāju bērnu dzimšanas apliecības
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem, kurai tiks nodots bērns aprūpē
– Ziņas par personu no “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”
– Psihologa atzinums par potenciāliem adoptētājiem
– Darba izziņas
– Bāriņtiesas lēmums- personas tiek atzītas par potenciāliem adoptētājiem
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Tiek informēta Labklājības ministrija par potenciālajiem adoptētājiem – tiek nosūtīts lēmuma noraksts
– Tiek informēti Labklājības ministrijā potenciālie adoptētāji par adoptējamiem bērniem
– Labklājības ministrijas norīkojums adoptētājiem iepazīties ar adoptējamu bērnu
– Informācija no aizbildņa vai bērnu sociālās aprūpes /sociālās rehabilitācijas iestādes par bērna un adoptētāju savstarpējām attiecībām un kontaktēšanos

Adopcija

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv