Bāriņtiesa

Strenču novada bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ina Neimane
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Mārīte Garā
Bāriņtiesas locekle Mairita Kezika
Bāriņtiesas locekle Ilze Šteinberga
Bāriņtiesas sekretāre Anita Auniņa

Atrašanās vieta: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads un Skolas laukums 1, Seda, Strenču novads
Tālruņi, e-pasti: 64715632, 26318020, barintiesa@strencunovads.lv; ina.neimane@strencunovads.lv
Pakalpojuma sniegšanas darba laiks:
Strenčos, Pirmdienās plkst. 9-12 un 13-1730,
ceturtdienās plkst. 9-12 un 13-1630
Sedā, Pirmdienās plkst. 9-12 un 13-15,
Trešdienās plkst. 9-12 un 13-14
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātienē