Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

APSTIPRINĀT maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Strenču novadā 47 EUR (bez PVN) apmērā par 1 m3 ar 01.01.2021.